Nieuws

Jiu-jitsu leraar Peter van Deventer is geslaagd voor de opleiding jiu-jitsu leraar B.

Daarmee heeft hij nu de hoogste lesbevoegdheid die er is voor zowel judo als jiu-jitsu.

Gefeliciteerd!

Op zondag 17 september 2023 heeft jiu-jitsu leraar Theo van Pomeren heeft zijn 6e dan jiu-jitsu behaald.

Wij en zijn leerlingen zijn blij en trots!