Lidmaatschap

De Benoordenhoutse Judoschool werkt met een jaar lidmaatschap.

Onder een jaar verstaan we een schooljaar, wat loopt van september t/m juni.

Wie zich inschrijft, gaat een verbintenis aan tot het einde van het (school)jaar. 

Na afloop van het jaar, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, tenzij er schriftelijk (of per email) is opgezegd.

Aan het begin van elk schooljaar krijgt iedereen de kans om zelf aan te geven in welke groep(en) hij/zij dat jaar wil trainen.

Nieuwe leerlingen kunnen zich op elk moment in het jaar (mits er plaats is) aanmelden. Het verschuldigde lesgeld neemt af, naarmate iemand later in het jaar instroomt. Zie: kosten.

Tussendoor stoppen om een geldige reden (ziekte, verhuizing etc.) geeft recht op restitutie van een deel van het lesgeld. Het niet meer op de lessen verschijnen wordt niet als opzegging gezien.

In de maanden juli en augustus is de school gesloten.

Er is wekelijks les, behalve in de schoolvakanties en op feestdagen.

Het is altijd mogelijk een gemiste les in te halen, wel even overleggen.