Lidmaatschap

De Benoordenhoutse Judoschool werkt met een jaar lidmaatschap.

Onder een jaar verstaan we een schooljaar, wat loopt van september t/m juni.

Wie zich inschrijft, gaat een verbintenis aan tot het einde van het (school)jaar. 

Na afloop van het jaar, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, tenzij er per email is opgezegd.

Aan het begin van elk schooljaar krijgt iedereen de kans om zelf aan te geven in welke groep(en) hij/zij dat jaar wil trainen.

Nieuwe leerlingen kunnen zich op elk moment in het jaar (mits er plaats is) aanmelden. Het verschuldigde lesgeld neemt af, naarmate iemand later in het jaar instroomt. Zie: kosten.

Tussendoor stoppen om een geldige reden (ziekte, verhuizing etc.) geeft recht op restitutie van een deel van het lesgeld. Het niet meer op de lessen verschijnen wordt niet als opzegging gezien.

In de maanden juli en augustus is de school gesloten.

Er is wekelijks les, behalve in de schoolvakanties en op feestdagen.

Het is altijd mogelijk een gemiste les in te halen, wel even overleggen.

The Benoordenhout Judo School works with a one-year membership.

By a year we mean a school year, which runs from September to June.

Anyone who registers makes a commitment until the end of the (school) year.

At the end of the year, membership is automatically renewed unless canceled by email.

At the beginning of each school year, everyone is given the opportunity to indicate in which group(s) he/she wants to train that year.

New students can register at any time during the year (subject to availability). The tuition fee due decreases as someone joins later in the year. See: costs.

Stopping in between for a valid reason (illness, moving, etc.) entitles you to a refund of part of the tuition fee. No longer showing up for classes is not considered a cancellation.

The school is closed in July and August.

There are lessons every week, except during school holidays and public holidays.

It is always possible to catch up on a missed lesson, but please consult with us beforehand.