Kosten

De Benoordenhoutse Judoschool werkt met een jaarcontributie.

De tarieven voor het seizoen 2018-2019 zijn:

categorie 1: wie meerdere lessen per week volgt / wie lessen volgt van 1 uur, betaalt per jaar 280 euro.
categorie 2: wie 1 les per week volgt van 45 minuten, betaalt per jaar 235 euro.
categorie 3: wie 1 les per week volgt van 30 minuten, betaalt per jaar 190 euro.

Een jaar loopt van september t/m juni.

Voor wie later in het seizoen  instroomt, neemt het te betalen bedrag (tot aan de zomervakantie) af.

Wie tussen de herfst en kerstvakantie inschrijft, betaalt respectievelijk
230, 190 of 150 euro (categorie 1, 2, 3) voor de rest van het seizoen, dus tot aan de zomervakantie.

Wie tussen de kerst en voorjaarsvakantie inschrijft, betaalt respectievelijk
170, 140 of 110 euro (categorie 1, 2, 3) voor de rest van het seizoen, dus tot aan de zomervakantie.

Wie tussen de voorjaars en meivakantie inschrijft, betaalt respectievelijk
115, 95 of 75 euro (categorie 1, 2, 3) voor de rest van het seizoen, dus tot aan de zomervakantie.

Wie tussen de mei en zomervakantie inschrijft, betaalt respectievelijk
55, 45 of 35 euro (categorie 1, 2, 3) voor de rest van het seizoen, dus tot aan de zomervakantie.

Houders van een ooievaarspas betalen bij de Benoordenhoutse Judoschool geen lesgeld, dat doet de Gemeente Den Haag.

U ontvangt geen rekening en dient zelf het verschuldigde bedrag over te maken.

Rekeningnummer NL93 INGB 0006 9333 61  onder vermelding van de naam van degene voor wie het bedrag wordt overgemaakt.

Er is géén inschrijfgeld.