Kosten

De Benoordenhoutse Judoschool werkt met een jaarcontributie. 

Een jaar loopt van september t/m juni, over de maanden juli en augustus wordt géén lesgeld gerekend.

Men is lesgeld verschuldigd vanaf de eerste les (*) tot aan de zomervakantie

Voor wie later in het seizoen  instroomt, neemt het te betalen bedrag af.


Er zijn verschillende categorieën: 

categorie 1: wie 1 les per week volgt van 30 minuten
categorie 2: wie 1 les per week volgt van 45 minuten
categorie 3: wie 1 les per week volgt van 60 minuten

categorie 4: wie meerdere lessen per week volgt in dezelfde sport

categorie 5: wie 2 of meer sporten beoefent, b.v. judo en karate.

 

 

eerste les (*) is voor de herfst vakantie

eerste les (*) is tussen de herfst en kerst vakantie 

eerste les (*) is tussen de kerst en voorjaars vakantie 

eerste les (*) is tussen de voorjaars en meivakantie  

eerste les (*) is tussen de mei en zomer vakantie 

categorie 1

€ 200

€ 160

€ 120

€ 80

€ 45

categorie 2

€ 255

€ 205

€ 150

€ 100

€ 55

categorie 3

€ 310

€ 250

€ 180

€ 120

€ 65

categorie 4

€ 310

€ 250

€ 180

€ 120

€ 65

categorie 5

€ 420

€ 340

€ 240

€ 160

€ 85

(*) eerste les wil zeggen: de eerste officiële les, dus niet de proefles.


U dient zelf het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer
 

NL93 INGB 0006 9333 61  onder vermelding van de naam van degene voor wie het bedrag wordt overgemaakt.  

Er is géén inschrijfgeld.


Na overleg is het ook mogelijk in 3 termijnen te betalen. Als u in termijnen wilt betalen, hebben wij

dat graag contant, voor de volgende data: 15 september; 15 december en 15 maart.


Houders van een ooievaarspas betalen bij de Benoordenhoutse Judoschool geen lesgeld, dat doet de Gemeente Den Haag. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Hoe werkt het?


Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg.

Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt.

Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten.