Kata

Kata is een van de meest gebruikte trainingsvormen bij de verschillende budo disciplines.Een kata is een oefenvorm waarbij alle bewegingen zijn vastgelegd. 

Jigoro Kano omschreef de bedoeling van kata als volgt: ”De kata’s vormen het element van schoonheid in het judo. In de vormen van de kata’s belichaamt de geest van het judo zich, zonder  welke het niet mogelijk is zich bewust te worden van het doel dat men nastreeft.”

Kata binnen de traditionele krijgskunsten

Bij de traditionele krijgskunsten was kata de enige manier om veilig te trainen. De reden hiervoor was dat met de meeste technieken ernstig letsel kon worden veroorzaakt, mogelijk zelfs de dood. Doordat bij kata alle bewegingen exact zijn vastgelegd, wisten de personen precies wat ze moesten doen, waardoor de kans op ongelukken kleiner is. 

Judo kata

Binnen het judo zijn er verschillende kata’s. Deze kata’s hebben ieder een onderdeel van het judo als thema, zoals werptechnieken, grondtechnieken of zelfverdediging

Overzicht van judo kata’s 

 

Naam en betekenis

Verklaring

Randori kata’s

Nage no kata 

Vormen van het werpen

5 series:

-Te waza (arm/schouderworpen)

-Koshi waza (Heupworpen)

-Ashi waza (Beenworpen)

-Ma sutemi waza (voorwaartse offerworpen)

-Yoko sutemi waza (zijwaartse offerworpen)

Nage waza, werptechnieken.

Iedere serie heeft drie technieken die zowel rechts als links worden uitgevoerd

Katame no kata 

Vormen van het controleren

3 series

-Osae waza (houdgrepen)

-Shime waza (verwurgingen)

-Kuansetsu waza (klemmen)

Katame waza, controletechnieken.

Iedere serie bestaat uit 5 technieken

Atemi kata’s 

Kime no kata 

Vormen van beslissing

2 series

-Idori (zittend in seiza)

-Tachi ai (staand)

Het Kime no kata is een van de zelfverdedigingskata’s uit het judo. Het bevat verdedigingstechnieken voor pakkingen, slagen, trappen en gewapende aanvallen.

Kime shiki

Vormen van gevecht

2 series

-Idori (zittend in seiza)

-Tachi ai (staand)

Hogere kata’s

Ju no kata 

Vormen van zachtheid

3 series van 5 aanvallen en verdedigingen zonder dat er geworpen wordt

Koshiki no kata

Antieke vorm

2 series

-Omote, fundamentele technieken

-Ura, afgeleiden technieken

Omote is een serie van fundamentele technieken. Deze serie bestaat uit 14 worpen

Ura is een serie van afgeleide technieken, deze serie bestaat uit 7 worpen.

Isutsu no kata

Vormen van vijf

Deze kata heeft als thema de vijf principes van de natuurkrachten

-Concentratie van kracht

-Geen weerstand

-Centrifugaalkracht en centripetaalkracht

-Wet van pendule

-Wet van traagheid

Goshin jutsu no kata

Vormen van moderne zelfverdediging

5 series van aanvallen

-7 handelingen met lichaamscontact

-5 handelingen zonder lichaamscontact

-3 handelingen met mes

-3 handelingen met stok

-3 handelingen met pistool

Gonosen no kata

Vormen van overnemen

-6 overnames tegen Ashi waza

-5 overnames tegen Koshi waza

-1 overname tegen Te waza