Outdoor lessen

FOR ENGLISH TEXT SEE BELOW

Op dit moment is het niet toegestaan om binnen te sporten.

Daarom trainen wij met de jeugd t/m 26 jaar buiten.

IN DE MEIVAKANTIE IS ER LES OP DE WOENSDAGEN 28 APRIL EN 5 MEI VAN 16:30-17:30 UUR EN OP DE ZATERDAGEN 1 EN 8 MEI VAN 11:00-12:00 UUR.

Er is les op maandag t/m vrijdag van 16:30-17:30 uur en op zaterdag van 11:00-12:00 uur.

De lessen zijn toegankelijk voor iedereen t/m 26 jaar.

Tijdens de lessen worden de leerlingen ingedeeld in groepen naar leeftijd.

Er zijn meerdere trainers aanwezig.

We gaan echt judoën, dus trek je judojas aan. Broek hoeft niet (liever een joggingbroek ofzo). Verder draag je sportschoenen. Op woensdag en vrijdag is er ook de gelegenheid om karate en jiu-jitsu te trainen.

Wij mogen gebruik maken van het sportveld van het Haags Montessori Lyceum (HML). Wij zijn het HML hier zeer dankbaar voor!

Als je mee wilt doen aan deze trainingen dan moet je je daarvoor aanmelden door dit formulier in te vullen. 

Als je een keer niet kunt komen, hoef je je niet af te melden!

De lessen vinden plaats op het sportveld van het Haags Montessori Lyceum (HML).

De ingang van het veld ligt aan de parkeerplaats achter het Provinciehuis aan het Zuid Hollandplein, zie het kaartje hieronder.

Bij regen gaat de training niet door, dat staat dan 2 uur voor aanvang van de les op de website.

 

At the moment it is not allowed to exercise indoors.

That is why we train with young people up to and including 26 years old outside.

IN MAY HOLIDAYS CLASSES ARE ON WEDNESDAYS APRIL 28 AND MAY 5 FROM 4:30 PM - 5:30 PM AND SATURDAYS 1 AND 8 MAY FROM 11:00 AM - 12:00 PM.

Classes are held Monday to Friday from 4:30 PM to 5:30 PM and Saturday from 11:00 AM to 12:00 PM.

The lessons are open to everyone up to the age of 26.

During the lessons, the students are divided into groups according to age.

There are several trainers present.

We are really going to play judo, so put on your judo jacket. Pants are not necessary (rather sweatpants or something). You also wear sports shoes. On Wednesdays and Fridays there is also the opportunity to train karate and jiu-jitsu.

We are allowed to use the sports field of the Haags Montessori Lyceum (HML). We are very grateful to HML for this!

If you want to participate in these training courses, you must register for them by filling in this form.

If you are unable to attend, you do not have to unsubscribe!

The lessons take place on the sports field of the Haags Montessori Lyceum (HML).

The entrance to the field is located at the parking lot behind the Provinciehuis at Zuid Hollandplein, see the map below.

In case of rain, the training will be canceled, which will be posted on the website 2 hours before the start of the lesson.